Členové JPO III

Tuček Václav velitel
Erba Jiří zástupce velitele
Tuček Vladimír velitel družstva
Novák Tomáš velitel družstva
Steinberg Milan velitel družstva
Aulický Radek strojník
Cimrman Jiří strojník
Dvořák Jaroslav strojník
Grábner Jaroslav strojník
Harant Václav strojník
Plechatý Jan strojník
Ságner Jan strojník
Šrek Pavel strojník
Beneš Jaroslav hasič
Gregora Jiří hasič
Pichlík Petr hasič
Plechatý Jiří hasič
Procházka Petr hasič
Rezek Petr hasič
Rezek Tomáš hasič
Richter Vlastimil hasič
Richter Pavel hasič
Steinberg ml. Milan hasič
Tuček ml. Vladimír hasič
Tučková Šárka hasič
Tučková Lenka hasič
Urieová Miroslava hasič
Veltruský Josef hasič
Zamrazilová Petra hasič