Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Plchov

Naše jednotka patří do kategorie JPO III, její členové vykonávají službu mimo své zaměstnání s dobou jízdy do 10 minut od místa dislokace. V případě potřeby to může být i déle. Výjezdy jsou ohlašovány z operačního a informačního střediska HZS Středočeského kraje v Kladně jednak sirénou a pomocí modulu Kanga+, který rozesílá členům JPO III SMS zprávy na jejich mobilní telefony. Jednotka je vybavena dvěma cisternovými automobilovými stříkačkami (CAS) a dalšími prostředky.

Členové JPO III

Zobrazit seznam členů

Technika

Zobrazit přehled techniky

Výjezdy

Zobrazit přehled výjezdů

Činnost jednotky tvoří nejen výjezdy, ale také odborná příprava členů jednotky, velitelů, strojníků, nositelů DT. Každý člen jednotky musí absolvovat každoročně 40 hodin školení do jehož náplně patří např. požární taktika či poskytování první pomoci.