SDH Plchov pomáhal v době COVID-19

V nouzi volej hasiče!

Hlavní náplní Sborů dobrovolných hasičů je preventivní, sportovní a kulturní činnost, práce s dětmi, práce pro obec. Tak je to s našimi aktivitami v čase, kdy je klid a v našich životech se – naštěstí – nic závažného neděje. Ale že je na hasiče spoleh, poznáte především v nouzových situacích, kdy jsou ochotni vyjet a na úkor svého osobního volna pomáhat, ať již jako členové sboru, nebo jako členové Jednotek požární ochrany. Že své poslání bereme vážně, o tom svědčí fakt, že byť dobrovolníci, vyrazíme k zásahu, vrátíme se mnohdy až ráno, jen se osprchujeme a jedeme do práce. Kupříkladu v době povodní (v r. 2002, i 2013) pomáhali členové SDH Plchov v místech zasažených povodněmi dokonce vždy po dobu celého měsíc.

A i nyní, v době nouzového stavu jsme nezůstali doma. Dne 27.3.2020 zareagoval SDH Plchov na výzvu tajemníka Krizového štábu ORP Slaný, Ing. Ľudovíta Šikorského a pod jeho velením se zapojil do pomoci obcím organizovaným rozvozem dezinfekčních prostředků poskytnutých Středočeským krajem. V pondělí, dne 30.3.2020 převzala jednotka SDH Plchov od Krizového štábu ORP Slaný plné auto kanystrů s dezinfekcí a rozvezla je do 51 obcí. A že to nebyl malý okruh – jednotka SDH Plchov najezdila celkem 188 km.

Tím ale naše snaha pomoci neskončila. Díky grantovému řízení „Krizová pomoc“, které vyhlásil ČEZ, a na které SDH Plchov urychleně zareagoval předložením projektu na pomoc spoluobčanům, se podařilo získat finanční prostředky. Obratem jsme díky nim do dvou dnů zajistili potřebný materiál a předali „krizový balíček“ do každé domácnosti v naší obci, který obsahoval dvě balení dezinfekce koronavirus COVID-19 (účinný kapalný koncentrát s baktericidními, virucidními a antimykotickými účinky, určený pro jednorázovou či opakovanou okamžitou dezinfekci rukou a povrchů), ve dvou lahvičkách (s postřikovačem a s dávkovačem), dvěma páry rukavic – vše v praktickém uzavíratelném ZIP sáčku.

A dále jsme, díky z dotací získaným rozprašovačům a ochranným prostředkům, dne 16.4.2020, provedli jak v naší obci Plchov, tak i v obcích okolních – Kvílice, Líský, Hořešovičky, dezinfekci veřejných prostor – autobusové zastávky, dětského hřiště, bezprostředního okolí základní školy, ale i košů, poštovních schránek a veřejných telefonních automatů, prostě všech míst, která jsou navštěvována, či používána zvýšeným množství lidí. V současné době jsme v jednání i s dalšími obcemi. Bylo nám líto, že na rozdíl od příprav jiných akcí, jsme s ohledem na nutná bezpečnostní opatření nemohli pracovat pohromadě, ale přesto každý přispěl svým dílem. Práce pro ostatní nás baví!

Pevné zdraví a dobrou mysl v těchto časech všem přejí členové SDH Plchov (Kateřina Tučková, Mgr.)