Ohlédnutí za rokem 2019 a pozvání na nové akce

JAKÉ KULTURNÍ AKCE JSME PRO VÁS POŘÁDALI (příp. spolupořádali)?

únor – Zabíjačka (2.2.), Hasičský ples (16.2.), Školení řidičů (22.2.), Školení první pomoci (24.2.)

duben – Maškarní pro děti a pro dospělé (13.4.), Čarodějnice (30.4.)

červen – Country festival (7.-8.6.), Pouťová zábava (15.6.)

září – Oslavy 120. výročí založení SDH Plchov (7.9.), Výlet do hasičského muzea Zbiroh, na Třenickou rozhlednu a hrad Točník (14.9.), Trampolíny pro děti (15.9.), Václavská zábava (28.9.)

říjen – Lampionový průvod s diskotékou (27.10.), Valná hromada a Posvícenská zábava (30.11.)

ÚSPĚCHY NAŠICH SOUTĚŽNÍCH DRUŽSTEV

Družstvo starších na Dědkiádě ve Velvarech (18.5.) získalo pohár o nejstarší družstvo.

Mužské (zal. 1962) a ženské (zal. 1997) družstvo absolvovalo 1. kolo okresní soutěže v PS Braškov (13.4.-muži 4.místo v jednotlivcích, ženy 3.místo); 2. kolo v PS Plchov (11.5.-muži 3.místo, ženy 2.místo); Dědkiáda Velvary (18.5.-muži 6.místo, ženy 4.místo); Radešín (30.6.-muži 8.místo, ženy 4.místo; Načeradec  (4.8.-muži 20.místo, ženy 13.místo); Kmetcup (18.8.-muži 3.místo, ženy 3.místo); Jankov (18. 8.-muži 21.místo, ženy 12.místo); Poštovický ostrostřelec (24.8.-putovní pohár, 1. a 2.místo);      Zdiby (21.9.-muži 1.místo, ženy 3.místo v mužské kategorii); Boháček cup (29.9.-muži 9.místo, ženy 4.místo); Závody „Do vršku“ v Minicích (12.10.-muži 6.místo, ženy 1.místo); Železný hasič (19.10.-7., 8., 27. a 36.místo).  

Družstvo mladých hasičů (zal. 1997): absolvovalo Soptíka v Lidicích (6.4.), závody SDH Brandýsek (16.6.) a ZPV ve Lhotě (5.10.). Děti získaly i odznaky odbornosti strojník a strojník-junior (26.1. a 23.2.). V září byla obnovena činnost dorostu, jednotlivci se již zúčastnili ZPV. Od září 2019 přibyla ke skupině odborné přípravy i skupina volnočasových aktivit – děti vyráběly ptačí budky  (13.10.), dlabaly dýně (20.10.), přispěly kresbami do soutěže Požární ochrana očima dětí (8.11.), připravovaly adventní svícny (24.11.). K dosavadním 4 vedoucím mládeže přibyli další-zkoušky úspěšně složili 2 vedoucí a 2 instruktorky (10.11.)

ČINNOST JPO-III Letos JPO-III zasahovala 7x, vyjížděla do 6 min., prům. v počtu 6 osob. Zasahovala v Zichovci (bahno na silnici), na Lotouši (dohašení auta), Mšeci (dohašení porostu), Hořešovičkách (dohašení uhlí), Otrubách (požár pole), Líském (strom na vozovce), Hořešovicích (dohašení kompostu). Spolupracovala s HZS Slaný a 3x s JPO- III Klobuky. Kromě výjezdů se věnuje údržbě techniky (CAS 32, CAS 25 a Ford Transit), pravidelným školením (řidičů, první pomoci, nositelů dýchací techniky) a zabezpečení požární ochrany v obcích Kvílice, Líský a Hořešovičky.

BRIGÁDY Zvelebujeme hasičskou zbrojnici a objekty v areálu (průběžně, nejen před akcemi), udržujeme hasičskou historickou, soudobou a pracovní techniku, připravujeme dřevo na zimní topení. Sbor se podílel i na zlepšení prostředí v obci – prováděl řezání a průklest stromů, čistění kanálů, pořádal sběr železného a elektrošrotu, opakovaně pomáhal zalesňovat okolí obce.

A CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI V DOHLEDNÉ DOBĚ?

  • Mikuláš zavítá za dětmi nejen domů, ale i na schůzku mladých hasičů (5. a 6.12.),
  • Předvánoční taneční koncert si pro Vás připravila myslivecká kapela ATLAS, kterou znáte z rozhlasu, televize a z našich oslav 120. výročí založení SDH Plchov – přijďte si je poslechnout a zatančit si, kromě zábavy na Vás čeká i dobré občerstvení (14.12.)
  • Předvánoční posezení – Soptík Chcete se v klidu předvánočně naladit? Pobuďte s námi na hasičárně, budou hrát Starý šedivý psi (21.12.)
  • Prázdninová vánoční show Na děti čeká tradiční sváteční program na hasičárně (27.-28.12.)
  • Silvestr na hasičárně Přijďte s námi oslavit nový rok! Ohňostroj bude! (31.12.)

A DÁL? Zabíjačka, Hasičský ples, Akce A, Maškarní, Čarodějnice, Akce OTO, Memoriál, Pouťová, Václavská a Posvícenská  zábava, Letní hasičské stanování, Plchovský dvojboj, Rozloučení s prázdninami, Výlet s SDH Plchov, Lampionový průvod s diskotékou, Valná hromada … Vždy pro Vás rádi něco chystáme!