Valná hromada a zábava „Plchovské posezení“-30.11.2019

SDH Plchov pořádal v sobotu 30. listopadu 2019 od 18.00 hodin VALNOU HROMADU na sále hasičské zbrojnice Plchov.

Byla přednesena zpráva o činnosti organizace za r. 2019; revizní, pokladní a kulturní zpráva, přednesena informace o činnosti soutěžních družstev. Následovaly volby do výboru SDH Plchov na období 2020-2025. Výbor poděkoval odstupujícímu kulturnímu referentovi za mnohaletou činnost. Následovala diskuse, do které se zapojili zástupci pozvaných sborů a OSH Kladno.

Po ukončení Valné hromady následovala zábava „Plchovské posezení“. K tanci a poslechu hrál J. Hora.

Účast byla bohatá, tančilo se až do rána.