Brigáda – sázení stromků – 16.+17.+23.11.2019 v Panské

Na brigádách – sázení stromků v sobotu 16.11. (vyčištění prostoru), v neděli 17.11. (sázení stromků) a v sobotu 23.11.2019 (dočištění stráně) byla opravdu mimořádně hojná účast! Všechny stromky zasazeny!

A v neděli (kdy jsme zasadili vše, co bylo po ruce) po práci legraci – tedy buřtíky, zákusky… Bylo to pěkné dopoledne pro nás pro všechny!

Naše vesnice je krásná právě tím, že je schovaná uprostřed lesů. Vzhledem k tomu, že v současné době dochází v celé republice k úbytku zeleně, jsme se my, hasiči, rozhodli uspořádat brigádu, podpořit tak myšlenku obce na zalesnění našeho okolí a tím přispět k udržení dosavadního rázu naší obce a její bezprostřední blízkosti pro budoucí generace.