Starší historie

Historie Sboru dobrovolných hasičů Plchov

Sbor dobrovolných hasičů Plchov byl založen v roce 1899. Vhledem k tomu, že nezachovala žádná dokumentace mezi roky 1899 a 1936, tak bohužel nemůžeme podat informace o zakládacích členech a událostech kolem založení sboru.

V roce 1937 mělo SDH Plchov celkem 22 členů a 97 přispívajících. Zásahovou technikou, kterou sbor tehdy disponoval, byla ruční koňská stříkačka, kterou náš sbor stále disponuje ve funkčním stavu.

V roce 1940 se Sbor účastnil slavnostního otevření Hasičského domu ve Slaném. Ve válečné době to byl jistě odvážný čin, protože Sbory dobrovolných hasičů takto prezentovaly svou národní hrdost.

V roce 1947 byla zahájena výstavba hasičské zbrojnice na návsi garáže) a Sbor získal novou stříkačku. Bohužel se nedochovaly informace o značce a typu stříkačky.

Roku 1949 Sbor oslavil 50. Výročí od založení a k této příležitosti daroval sboru statkář p. Zázvorka z Kvílic první prapor.

V roce 1956 byla Sboru dobrovolných hasičů Plchov přidělena motorová stříkačka PS 8.

V roce 1959 byl Sboru dobrovolných hasičů Plchov předán automobil. Bohužel nedochovaly informace o značce a typu stříkačky.

V roce 1962 se zúčastnilo soutěže v požárním útoku ve Mšeci první soutěžní družstvo SDH Plchov.

V roce 1975 proběhla generální oprava požární zbrojnice – garáže na návsi.

V roce 1976 byl opraven prapor a podle něj byl vyroben duplikát. Cena opravy a cena za zakoupení nového praporu byla 2600,- Kčs.

V roce 1980 bylo Sboru dobrovolných hasičů Plchov armádou ČSSR přiděleno auto (gazík).

V roce 1981 došlo ke spojení obcí Kvílice, Plchov, Kutrovice. Starostou obce se stal pan Urie.

V roce 1984 postihly obec Plchov velké záplavy. Členové Sboru tehdy zasahovali – pomáhali odčerpávat sklepy, čistit studny a odklízet následky povodní.

V roce 1988 byla Sboru dobrovolných hasičů Plchov přidělena první motorová stříkačka PS12 výměnou za PS8 z roku 1956. Tento počin znamenal další modernizaci Sboru.

Rok 1989 přinesl mnoho změn, pro hasiče to byly časy spíše negativní, nebylo možno s jistotou říci, jestli tradice udrží krok s novou dobou. Lidé se začínali více zabývat osobními zájmy, začínali s podnikáním, a tak nezbývalo než doufat, že spolková činnost neustane. Náš Sbor tehdy čítal 40 členů. SDH Plchov v tomto roce založilo družstvo mužů a zakoupilo soutěžní hadice za 700 Kč.

V roce 1990 bylo zakoupeno dalších 6 hadic a 4 uniformy pro své členy k reprezentaci na kulturních a sportovních hasičských akcích.

V roce 1992 mělo SDH Plchov 43 členů, z toho 6 žen a 37 mužů. Zásahuschopnost Sboru byla prověřena požárem u p. Pochmana, hasilo 12 členů SDH. Oheň byl úspěšně zdolán.

V roce 1994 byl zakoupen žebřík a pákový rozdělovač na soutěže. Porevoluční změny se projevily i v Plchově. K 31.12. tohoto roku byla na příkaz Obecního úřadu č.j. 168/94 vydaný starostkou p. Niesnerovou vyklizena hasičská zbrojnice na návsi a předána k užívání restituentovi.

V roce 1995 mělo SDH Plchov 41 členů.

V roce 1997 jak SDH Plchov rostlo, rozhodlo se založit soutěžní družstvo zároveň se rozhodlo věnovat ve větší míře dětem, na podnět členů Václava Tučka a Pavla Richtera bylo založeno družstvo starších a mladších dětí.

V roce 1998 mělo již SDH Plchov 30 mužů, 7 žen a 12 dětí.

Rok 1999 byl pro SDH Plchov památeční. SDH Plchov oslavilo 100 let od svého založení. V tomto roce byla přidělena automobilová stříkačka CAS 25 a Obecnímu úřadu byla od roku 1999 do září 2000 pronajata sušárna, kterou následně mohlo SDH Plchov využívat k parkování automobilové stříkačky CAS 25.

V roce 2000 přispělo k značnému rozšíření aktivit SDH Plchov založení JPO III. Dne 23. 3. 2000 Obecní úřad zakoupil objekt sušárny za 260 000,- Kč od pana Zahrádky, a tak mohlo být započato budování hasičské zbrojnice. SDH Plchov mělo v tomto roce 67 členů, z toho 11 žen a 25 dětí. S ohledem na zkvalitnění péče o takto značné množství dětí zakoupilo SDH stany.

V roce 2001 vzhledem k úspěchům družstev dětí se rozhodlo SDH Plchov zapojit do organizování akcí pro děti v okrese Kladno. V roce 2001 tedy proběhl první branný závod v Plchově v rámci okresní soutěže Soptík. JPO III začalo pravidelně vyjíždět k zásahům.

V roce 2002 se zakoupily další stany pro dětská družstva za 12 600,- Kč díky sponzorskému daru od pana Karla Hulaty. Dále bylo zakoupeno 10 pracovních obleků a jedna slavnostní uniforma, které Sboru dobrovolných hasičů Plchov zaplatil Obecní úřad. V tomto roce opět hasiči pomáhali při odstraňování škod po povodních v Kralupech a Velkých Ouholicích.

V roce 2003 se začalo s přestavbou sušárny na chmel na Hasičskou zbrojnici. První etapa proběhla svépomocí a po získání dotací byla dostavba předána firmě.

V roce 2005 byla dokončena budova Hasičská zbrojnice a slavnostně byla předána do užívání SDH Plchov a JPO III. Dále byly v tomto roce zakoupeny nové opasky pro soutěžní družstvo mužů a pro dětská soutěžní družstva nové lehké savice a 2 džberovky.

V roce 2007 SDH Plchov zakoupilo jako veterána stříkačku PS 16 z roku 1969 cenu 3 000,- Kč. Tímto se podařilo tento krásný stroj zachránit před úplnou likvidací. Pro soutěžní družstva byl zakoupen nový pákový rozdělovač a sportovní hadice.

V roce 2009 byl zakoupen nový sportovní koš na soutěže a Sbor se připravoval na přípravu oslav 110. výročí. Stav základny v tomto roce čítal 33 mužů, 12 žen a 25 dětí.

stará hasičárna