Valná hromada a Posvícení – 25.11.2017

Jako každý rok jsme se sešli, abychom shrnuli informace o našem celoročním snažení. Minutou ticha jsme uctili památku starosty OSH, pana Oldřicha Zusky. Bylo třeba rovněž připomenout změny ve vedení OSH Kladno, které přinesly volby konané 18.11.2017: starostou OSH se stal pan Martin Zuska, náměstkyní paní Helena Pospíšilová, předsedkyní okresní revizní rady paní Michaela Pospíšilová a členem výkonného výboru pan Ervín Nagy.
Starosta SDH Plchov nás mmj. informoval, že byla dovybavena horní kuchyně, z dotací bylo zakoupeno 20 ks dětských PS2, čísla na soutěže, hadice na požární útok. Poděkoval také za odpracované brigádnické hodiny – v letošním roce jsme odpracovali celkem 528,5 hodin, brigády byly zaměřeny především na údržbu hasičské zbrojnice, výjezdových vozidel, trávníku, na přípravu dřeva na topení. Při brigádách jsme se také sešli na zabíjačce, přípravách na hasičských soutěží pro děti i dospělé, kulturních akcích pro veřejnost, ať těch, které jsme připravovali sami (kupř. 6. ročník Rozloučení s prázdninami), nebo jsme se organizačně podíleli na jejich průběhu (kupř. 1 a 2. kolo požárního sportu okresu Kladno pro muže a ženy, nebo 2. ročník country festivalu Na pohodu). Naše členská základna má v letošním roce 90 členů, z toho je 33 mužů, 35 žen a 22 dětí, tím spíše je třeba ocenit, kolik práce se zvládne.