DOPIŠ: Valná hromada SDH Plchov – 26.11.16

Informace: Valná hromada SDH Plchov – 26.11.2016 (sobota), hasičárna, od 18h.

Informace:

Vážené hasičky a hasiči, vážení hosté,

touto pozvánkou Vás srdečně zveme na Valnou hromadu Hasičů Plchov, která se koná dne 26.11.2016 od 18:00 hodin v hasičské zbrojnici.

Program:

1.)  Zahájení, přivítání hostů

2.) Poděkování členům za odvedenou práci

3.) Zpráva o činnosti organizace za r. 2016

4.) Revizní, pokladní a kulturní zpráva

5.) Ocenění členů

6.) Přijetí nových členů

7.) Diskuse

9.) Závěr

Po skončení schůze bude následovat občerstvení a taneční zábava, proto touto cestou zveme všechny protějšky našich hasičů a hasiček, a také našich vážených hostů.

Srdečně zvou hasiči Plchov.