Soutěž MH – Plchovská srandamač liga (1. klání) – 12.11.16

Informace: Soutěž mladých hasičů – Plchovská srandamač liga – 12.11.2016 (sobota) – SDH Plchov.

K soutěži: SDH Plchov pořádalo 1. klání Plchovské srandamač ligy. Inzerován byl program venku a alternativní program v hasičárně, což možná případné zájemce odradilo. Kromě mladých hasičů z SDH Plchov přijeli ještě děti z SDH Poštovice. Celkem 16 soutěžících nejprve soutěžilo venku a posléze se v hasičárně pustilo do poměrně náročných úkolů – mladí hasiči luštili šifry a piktogramy, skládali dle návodu origami i puzzle, zkoušeli – odkázáni jeden na druhého sluchem, nebo jen jednou končetinou – plnit úkoly ve dvojicích, trénovali paměť, hledali ztracené osoby, prokazovali vědomosti jak hasičsky-odborné, tak i všeobecné a vzájemně si nakreslili pamětní listy. Pro vedoucí bylo překvapivé, že přestože děti zaplnily hasičárnu, mezi 9 – 12 hodinou bylo v hasičském sále až nezvyklé ticho, děti soustředěně pracovaly, zapisovaly si do průvodních listů výsledky a postupovaly soustředěně od úkolu k úkolu. Všem se 1. klání líbilo. Doufáme tedy, že příště se všichni pobavíme zas.