DOPIŠ: Soutěž MH – okresní kolo hry Plamen – 08.10.2016 – SDH Plchov – disciplína ZPV

Informace: Soutěž mladých hasič ů – okresní kolo hry Plamen – 8.10.2016 (sobota) – SDH Plchov, disciplína ZPV.

K soutěži: Na soutěž se sjelo 300 dětí z SDH z celého okresu Kladno. Na trasu se vydávaly postupně jednotlivá družstva,  na jednotlivých stanovištích plnily náročné úkoly – bližší informace k ZPV viz. str. 80 – 94:

https://www.dh.cz/dokumenty/souteze/mladez/smernice/smernice-plamen-2016.pdf