Výjezd – 02.08.2009 – Požár pole – Líský

Požár pole – Líský 2. 8. 2009
Velitel: Pichlík Petr
Zasahující: Aulický Radek, Beneš Jaroslav, Dvořák Jaroslav, Grábner Jaroslav, Gregora Jiří, Novák Tomáš, Pichlík Petr, Richter Pavel
Technika: CAS 32 T 815 a CAS 25 Š 706
Popis: Po vyhlášení poplachu OPIS Kladno vyjela jednotka s technikou CAS 32 T 815 v počtu 1+3 a CAS 25 Š706 RTHP v počtu 1+ 5 k požáru pole obilí v obci Líský. Na místě zásahu již byla přítomna jednotka HZS stanice Slaný s CAS 32 T815. Požár byl uhašen před příjezdem jednotky vlivem deště a jednotka se vrátila zpět na základnu.
Vloženo 10. 11. 2010 11:51 (Radek Aulický)