Výjezd – 18.08.2008 – Požár stohu – Jarpice

Požár stohu – Jarpice 18. 8. 2008
Velitel: Valenta Miroslav
Zasahující: Beneš Jaroslav, Valenta Miroslav
Technika: CAS 32 T 815
Popis: Na příkaz KOIS HZS Kladno vyjela CAS 32 k požáru dohořívajícího stohu. Po příjezdu na místo události jsme zjistili, že dohořívající sláma na hromadě o základně 15×8 m a výšce přes 3 m ohrožuje vzhledem ke změně směru větru a jeho síle nezasaženou část stohu. Okamžitě jsme začali ochlazovat hořící hromadu. Na místo jsme povolali velitele HS Slaný a majitele. Následně byla hromada přemístěna a rozvezena na větší plochu. Požářiště převzala CAS 32 Slaný a následně jsme byli odesláni velitelem zásahu na základnu. Cestou jsme doplnili vodu.
Vloženo 10. 11. 2010 10:15 (Radek Aulický)