Výjezd – 08.11.2007 – Požár přístřešku u hájovny – Jedomělice

Požár přístřešku u hájovny – Jedomělice 8. 11. 2007
Velitel: Tuček Václav
Zasahující: Gregora Jiří, Richter Pavel, Tuček Vladimír, Valenta Miroslav
Technika: Cas 32 T815 a CAS 25 Š 706
Popis: Jednotka vyjela s CAS 25 Š 706 v počtu 1+3 k požáru přístřešku u hájovny v lese u Jedomělic. CAS 32 vyjela později z důvodu opravy. Požár byl likvidován 1C proudem.
Vloženo 6. 10. 2010 19:24 (Radek Aulický)