Výjezd – 21.06.2007 – Požár stodoly – Plchov

Požár stodoly – Plchov 21. 6. 2007
Velitel: Valenta Miroslav
Zasahující: Gregora Jiří, Richter Pavel, Urieová Miroslava
Technika: CAS 32 T 815
Popis: Následkem úderu blesku došlo k požáru stodoly p.Vańka nacházející se přimo naproti naší hasičské zbrojnici, což spozoroval místní občan. Úder blesku vyřadil z provozu i náš svolávací systém Kanga a výjezd byl tedy organizován přes mobilní telefony. Na místo byla vyslána i jednotka HZS Slaný, ale při vyjíždení ze stanice na komunikaci došlo ke střetu přísluníka HZS a osobního vozidla a tudíž byla na místo vyslána jednotka HZS ze stanice Kladno s technikou CAS 32 T815. Naše jednotka nasadila 2 C proudy a uhasila hoříci slámu nacházející se ve stodole a ochladila sud s asfaltem, zasažený teplem vyvíjeným hořením. Díky včasnému zásahu a všímavosti místních občanů bylo zabráněno mnohem větším škodám.
Do zásahu se zapojilo i několik místních občanů.
(Tomáš Novák)