Výjezd – 13.05.2007 – Požár skládky odpadu – Uhy

Požár skládky odpadu – Uhy 13. 5. 2007
Velitel: Tuček Václav
Zasahující: Aulický Radek, Beneš Jaroslav, Dvořák Jaroslav, Gregora Jiří, Novák Tomáš, Pichlík Petr, Richter Pavel, Tuček Vladimír, Urieová Miroslava, Valenta Miroslav
Technika: CAS 32 T 815 a CAS 25 Š 706
Popis: Krátce po deváté hodině večer byl naší jednotce vyhlášen výjezd na požár skládky komunálního odpadu v obci Uhy (bývalá pískovna). Jednotka vyjela s CAS 32 T815 v počtu 1+3 a CAS 25 Š706 v počtu 1+6. Na místě prováděla hašení lafetovými proudnicemi, dodávku vody do přenosných monitorů a kyvadlovou dopravu vody z Centrálního tankoviště ropy. Návrat na základnu 14.5. v 02:45.
(Tomáš Novák)