Výjezd – 14.01.2007 – Požár trávy – Třebíz

Požár trávy – Třebíz 14. 1. 2007
Velitel: Tuček Václav
Zasahující: Aulický Radek, Beneš Jaroslav, Gregora Jiří, Novák Tomáš, Šrek Pavel, Tuček Vladimír, Urieová Miroslava, Valenta Miroslav
Technika: CAS 32 T 815 a CAS 25 Š 706
Popis: Naše jednotka byla přivolána k požáru travního porostu o rozloze cca 20 x 20 m způsobeného nedbalostí. Požár byl zlikvidován 1C proudem z CAS 32. CAS 25 v záloze na místě zásahu. Včasným a rychlým zásahem nedošlo k rozšíření požáru na nedalekou stodolu.
(Tomáš Novák)