Výjezd – 06.04.2006 – Požár trávy a slámy – Hořešovičky

Požár trávy a slámy – Hořešovičky 6. 4. 2006
Velitel: Novák Tomáš
Zasahující: Gregora Jiří, Richter Pavel, Valenta Miroslav
Technika: CAS 32 T 815
Popis: Jednotka vyjela s CAS 32 k požáru travního porostu do Hořešoviček. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár travního porostu v blízkosti hnojiště a v prostoru chmelnice. Naše jednotka likvidovala jedním C proudem hořící trávu, jednotka HZS ze Slaného doutnající chmelniční sloupy.
(Tomáš Novák)