Výjezd – 04.02.2006 – Požár domu – Libovice

Požár domu – Libovice 4. 2. 2006
Velitel: Tuček Václav
Zasahující: Aulický Radek, Beneš Jaroslav, Dvořák Jaroslav, Gregora Jiří, Hasselbauer Hynek, Novák Tomáš, Pichlík Petr, Šrek Pavel, Tuček Vladimír, Urieová Miroslava, Valenta Miroslav
Technika: CAS 32 T 815 a CAS 25 Š 706
Popis: Večer ve 23 hod.30 min. začala houkat siréna a zprávou ze systému KANGO jsme se dozvěděli že hoří obytný dům v Libovici.Obě naše auta CAS 32 a CAS 25 vyjelala na místo zásahu. V hořícím rodinném domě již zasahovala jednotka ze Slaného. Jedno družstvo vynášelo materiál z podkroví, druhé družstvo pak rozebíralo střešní kontrukci. Během požáru dojely i jednotky ze Zlonic a Velvar. V důsledku silného zakouření byla nasazena i dýchací technika, ve které se boural rákosový strop na chodbě domu. Po uhašení hlavního ohniska se všechna mokrá doutnající sláma a zbytky střešní krytiny musely pomocí lopat sházet ze stropu na zem.
(Tomáš Novák)