Výjezd – 27.01.2006 – Stodola – Jedomělice

Stodola – Jedomělice 27. 1. 2006
Velitel: Tuček Václav
Zasahující: Beneš Jaroslav, Gregora Jiří, Richter Pavel, Tuček Vladimír, Valenta Miroslav
Technika: CAS 32 T815 a CAS 25 Š 706
Popis: Po vyhlášení poplachu naše jednotka vyjela s CAS 25 a CAS 32 k hořící stodole do obce Jedomělice. Na místě již byla jednotka ze Slaného. Naše jednotka se zapojila do hašení a odklízení ohořelých trámů. Během dodávání vody do CAS HZS nám na CAS 32 rozmrzly dva vypouštěcí kohouty, které jsme po uhašení jeli opravit stanici HZS Slaný.
CAS 25 byla po hodině u požáru vrácena zpět na základnu.
(Tomáš Novák)