Výjezd – 16.12.2005 – Řezání padlých stromů – silnice Slaný – Řevničov

Řezání padlých stromů – silnice Slaný – Řevničov 16. 12. 2005
Velitel: Tuček Václav
Zasahující: Aulický Radek, Gregora Jiří, Tuček Vladimír, Valenta Miroslav
Technika: CAS 25 Š 706
Popis: Při velkém větru nás OPIS Kladno vyslalo odstranit padlé stromy na silnici mezi Slaným a Řevničovem. Naše jednotka vyjela s CAS 25 a odstraňovala motorovou pilou stromy blokující tuto silnici. Po dokončení řezání a zprůjezdnění silnice se naše jednotka vrátila zpět na základnu a připravila pilu a auto na další výjezd.
(Tomáš Novák)