Výjezdy – 08.08.2004 – Hořící obilí – Královice

Hořící obilí – Královice 8. 8. 2004
Velitel: Tuček Vladimír
Zasahující: Aulický Radek, Beneš Jaroslav, Cába Antonín, Dvořák Jaroslav, Gregora Jiří, Novák Tomáš, Pichlík Petr, Steinberg Milan, Valenta Miroslav
Popis: Jednotka byla povolána k požáru obilí do obce Královice. Bylo zamezeno rozšíření ohně na další část pole a zajištěno uhašení zasaženého křovinatého porostu. Pomocí lopat byla zlikvidována malá ohniska. Poté se na místo dostavila jednotka HZS Slaný, a také jednotka HZS České dráhy. Voda byla dovážena až z rybníka v Plchově, neboť místní rybník byl vypuštený.
(Tomáš Novák)