Výjezd – 23.04.2004 – Dohašování stohu – Kutrovice

Dohašování stohu – Kutrovice 23. 4. 2004
Velitel: Tuček Vladimír
Zasahující: Aulický Radek, Richter Pavel, Richter Vlastimil, Valenta Miroslav
Popis: Po třech hodinách od našeho návratu na základnu jsme byli povoláni zpět ke stohu v Kutrovicích. Tam byla již jednotka ze Zlonic. Společně s touto jednotkou jsme začali dohašovat a prolévat vodou stále ještě doutnající slámu. Pro vodu se jezdilo do potoka, kde SDH Kutrovice zřídilo čerpací stanovište s PS 12. Touto stříkačkou plnili naši i zlonickou CAS. Dohašování trvalo do večerních hodin.
(Tomáš Novák)