Výjezd – 05.08.2003 – Požár slámy – Jedomělice

Požár slámy – Jedomělice 5. 8. 2003
Velitel: Tuček Vladimír
Zasahující: Beneš Jaroslav, Cába Antonín, Dvořák Jaroslav
Popis: Při příjezdu na místo zásahu byla již přítomna jednotka HZS ze Slaného, společnými silami bylo hořící pole uhašeno.
(Tomáš Novák)