Výjezd – 16.-25.08.2002 – Povodeň – Kralupy nad Vltavou

Povodeň – Kralupy nad Vltavou 16. 8. 2002
Velitel: Tuček Václav
Zasahující: Aulický Radek, Beneš Jaroslav, Cába Antonín, Cába Vratislav, Dvořák Jaroslav, Gregora Jiří, Mesároš Vladimír, Novák Tomáš, Pichlík Petr, Rezek Petr, Tuček Vladimír
Popis: Při povodni roku 2002 se ve dnech 16. 8. – 25. 8. naše jednotka podílela na odstraňování jejich následků. Dne 16.8.2002 jsme byli posláni do Kralup nad Vltavou, kde jsme se připojili k dalším jednotkám hasičů. V Kralupech jsme vyčerpávali vodu ze sklepů a čistili silnice. Při přejíždění na jiné stanoviště hlubokou vodou jsme nabrali vodu do motoru a tím ho zničili. Dne 17.8.2002 bylo naše auto nepojízdné, a tak část jednotky zůstala v Pivovaru Kralupy a čerpala vodu pomocí naší stříkačky PS 12. Zbylí členové se vrátili na základnu do Plchova, kam naší nepojízdnou CAS odtáhli hasiči ze Stochova a začali s její opravou. Po dobu opravy auta nám hasiči z Kutrovic zapůjčili jejich DA Avie. Naše auto CAS 25 se nám podařilo opravit až 23.8.2002.
Dne 17.8.2002 byl v noci při čerpání vody v pivovaru Kralupy vyhlášen stav ohrožení kvůli úniku chloru z chemičky Neratovice. Byly nám vydány plynové masky a museli jsme být zavřeni v autě. Auto jsme opustili, jen když jsme dolévali benzín do stříkačky. Ráno byl stav ohrožení odvolán. Během dne se naše jednotka prostřídala s dalšími členy naší organizace tak, jako každý den. Dopravu členů jednotky zajišťoval p.Valenta, starosta obce Plchov.
Čerpání vody v pivovaru trvalo až do 22.8.2002. Tento den se přejelo i se stříkačkou do nemocnice Kralupy, kde se pokračovalo ve vyčerpávání sklepení. Po vyčerpání veškeré vody se naše jednotka přesunula do Nových Ouholic, kde se začala odčerpávat vodu ze zatopených domů a zahrad. Při výměně členů jsme přivezli ještě naše další dvě stříkačky PS 12, takže jsme na místě měli tři stříkačky. Během čerpání byla provedena výměna provozních kapalin.
Na základnu jsme se všichni vrátili dne 25.8.2002 v 19.00 hod.
Druhý den po návratu jsme provedli výměnu olejů, seřízení motorů, vyčištění chladícího potrubí a propláchnutí všech použitých hadic. Během našich záchranných prací byly naše stříkačky v provozu 238 hodin a spotřebovaly 1.190 litrů PHM.
(Tomáš Novák)